Algemene Voorwaarden
Gebruik Website

Laatste wijziging: 12/04/2024

Artikel 1: Inleiding

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website https://www.bikebaze.nl/, en alle bijbehorende pagina’s van deze website, hierna te noemen onder de verzamelnaam Website. Door de toegang tot en het gebruik van de Website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden in geheel. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u niet toegestaan gebruik te maken van de Website.

Artikel 2: Gebruiksrecht

1.     BIKEBAZE verleent de gebruiker met het gebruik van de Website een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de website te gebruiken onder de voorwaarden zoals beschreven in deze AlgemeneVoorwaarden.

2.     Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan en de inhoud daarvan te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Intellectueel eigendom

1.     Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de Website en de bijbehorende inhoud, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, ontwerpen, software, video's en muziek, berusten bij de Website van BIKEBAZE en/of haar licentiegevers.

2.     Het is niet toegestaan om enig deel van de website of de inhoud daarvan te kopiëren, verspreiden, publiceren of op een andere manier te gebruiken of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIKEBAZE.

Artikel 4: Gebruikersinhoud

1.     De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die hij of zij op de website plaatst, zoals reacties, beoordelingen en afbeeldingen. BIKEBAZE is niet verantwoordelijk voor deze inhoud of de gevolgen van het plaatsen ervan.

2.     Door het plaatsen van inhoud op BIKEBAZE geeft de gebruiker aan BIKEBAZE een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend en overdraagbaar recht om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de website.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1.     BIKEBAZE streeft naar de hoogst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op de website. Echter, BIKEBAZE kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, correct of actueel is. BIKEBAZE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die erop beschikbaar is.

2.     BIKEBAZE is niet verantwoordelijk voor de inhoud, voorwaarden en andere gevolgen na het gebruik van een website waarna BIKEBAZE linkt. De gebruiker bezoekt de website op eigen risico.

Artikel 6: Wijzigingen

1.     BIKEBAZE behoudt zich het recht voor om de website een deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Artikel 7: Toepasselijk recht

1.     Op deze Algemene Voorwaarden is hetNederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.